Thông tin văn bản
Kế hoạch số 240/KH-UBND ngày 26/01/2021 Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 06-KH/TU, ngày 17/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kế hoạch số 08-KH/BCĐCCTPTW, ngày 19/11/2020
Số ký hiệu: 240/KH-UBND Ngày ban hành: 26/01/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Kế hoạch
Trích yếu: Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 06-KH/TU, ngày 17/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kế hoạch số 08-KH/BCĐCCTPTW, ngày 19/11/2020
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Đính kèm: 240 ub.signed.pdf