Thông tin văn bản
Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 29/12/2015

Ban hành Bảng giá bồi thường, hỗ trợ hoa màu, cây trái và vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 62/2015/QĐ-UBND Ngày ban hành: 29/12/2015
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Bảng giá bồi thường, hỗ trợ hoa màu, cây trái và vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 14 năm 2015 Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 622015QDUBND2015.doc