Thông tin văn bản
Văn bản số 2398/UBND-KTTC ngày 01/10/2018 Thực hiện sắp xếp ĐVSNCL trực thuộc theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW và quy định của pháp luật.
Số ký hiệu: 2398/UBND-KTTC Ngày ban hành: 01/10/2018
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Thực hiện sắp xếp ĐVSNCL trực thuộc theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW và quy định của pháp luật.
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 2398.PDF