Thông tin văn bản
Văn bản số 486/VP-KT ngày 19/01/2022 sao gửi Quyết định số 124/QĐ-BNN-TCLN ngày 14/01/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
Số ký hiệu: 486/VP-KT Ngày ban hành: 19/01/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 124/QĐ-BNN-TCLN ngày 14/01/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220121153140.zip