Thông tin văn bản
Công văn số 199/UBND-NC ngày 22/01/2021 Thống kê danh sách cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Tây Ninh bị xử lý kỷ luật trong năm 2020
Số ký hiệu: 199/UBND-NC Ngày ban hành: 22/01/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Thống kê danh sách cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Tây Ninh bị xử lý kỷ luật trong năm 2020
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Đính kèm: 199 ub.signed.pdf