Thông tin văn bản
Văn bản số 207/VP-KT ngày 10/01/2022 sao gửi Thông tư 125/2021/TT-BTC ngày 30/12/2021 của Bộ Tài chính
Số ký hiệu: 207/VP-KT Ngày ban hành: 10/01/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Thông tư 125/2021/TT-BTC ngày 30/12/2021 của Bộ Tài chính
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220112101206.zip