Thông tin văn bản
Quyết định số 37/2011/QĐ-UBND ngày 24/10/2011

Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh

Số ký hiệu: 37/2011/QĐ-UBND Ngày ban hành: 24/10/2011
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 12 năm 2011 Người ký:
Đính kèm: QD_37.doc