Thông tin văn bản
Công văn số 359/UBND-VHXH ngày 27/02/2020 Triển khai thực hiện Chỉ thị Số 08/CT-TTg ngày 04/2/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác phòng chống bạo lực gia đình
Số ký hiệu: 359/UBND-VHXH Ngày ban hành: 27/02/2020
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Triển khai thực hiện Chỉ thị Số 08/CT-TTg ngày 04/2/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác phòng chống bạo lực gia đình
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 359.ub..signed.pdf