Thông tin văn bản
Văn bản số 9004/VP-KT ngày 29/12/2021 Sao gửi Thông tư số 16/2021/TT-BXD về Ban hành QCVN 18:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong thi công xây dựng
Số ký hiệu: 9004/VP-KT Ngày ban hành: 29/12/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Thông tư số 16/2021/TT-BXD về Ban hành QCVN 18:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong thi công xây dựng
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20211231144322.zip