Thông tin văn bản
Văn bản số 8176/VP-TH ngày 26/11/2021 Sao gửi Công văn số 8172/BKHĐT-KTĐPLT ngày 22/11/2021
Số ký hiệu: 8176/VP-TH Ngày ban hành: 26/11/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Công văn số 8172/BKHĐT-KTĐPLT ngày 22/11/2021
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20211126164143.zip