Thông tin văn bản
Quyết định số 1690/QĐ-UBND ngày 28/07/2021 QĐ v.v thu hồi 15.521,3 m2 đất thuộc quyền sử dụng của Công ty CP Khách sạn Hòa Bình (nay là Công ty Cổ phần Đầu tư MHD Hòa Bình)
Số ký hiệu: 1690/QĐ-UBND Ngày ban hành: 28/07/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: QĐ v.v thu hồi 15.521,3 m2 đất thuộc quyền sử dụng của Công ty CP Khách sạn Hòa Bình (nay là Công ty Cổ phần Đầu tư MHD Hòa Bình)
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 1690.signed.pdf