Thông tin văn bản
Báo cáo số 266/BC-UBND ngày 29/07/2019 V/v Tình hình sử dụng quỹ đất đô thị dành để phát triển nhà ở xã hội
Số ký hiệu: 266/BC-UBND Ngày ban hành: 29/07/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: V/v Tình hình sử dụng quỹ đất đô thị dành để phát triển nhà ở xã hội
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 266.bc.signed.pdf