Thông tin văn bản
Công văn số 2591/UBND-KSTTHC ngày 16/08/2023 Cập nhật số liệu lên Hệ thống giám sát, điều hành tập trung
Số ký hiệu: 2591/UBND-KSTTHC Ngày ban hành: 16/08/2023
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Cập nhật số liệu lên Hệ thống giám sát, điều hành tập trung
Lĩnh vực: Cải cách hành chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Võ Đức Trong
Đính kèm: 2591 ub 2023_Signed.pdf