Thông tin văn bản
Quyết định số 42/2010/QĐ-UBND ngày 13/08/2010

Về việc Quy  định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền  sở hữu nhà ở và tài sản  khác gắn liền với đất.

Số ký hiệu: 42/2010/QĐ-UBND Ngày ban hành: 13/08/2010
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Về việc Quy  định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền  sở hữu nhà ở và tài sản  khác gắn liền với đất.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 09 năm 2010 Người ký:
Đính kèm: QD-42-2010-UBND.doc