Thông tin văn bản
Văn bản số 5118/VP-KT ngày 15/07/2022 Sao gửi Nghị quyết số 20/2022/UBTVQH15 ngày 30/6/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Số ký hiệu: 5118/VP-KT Ngày ban hành: 15/07/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Nghị quyết số 20/2022/UBTVQH15 ngày 30/6/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220719141424.zip