Thông tin văn bản
Quyết định số 2639/QĐ-UBND ngày 22/12/2011

Ban hành Kế hoạch phát triển văn hóa giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2020.

Số ký hiệu: 2639/QĐ-UBND Ngày ban hành: 22/12/2011
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Kế hoạch phát triển văn hóa giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2020.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 16 năm 2011 Người ký: Trần Lưu Quang
Đính kèm: QD_2639.doc