Thông tin văn bản
Quyết định số 55/2015/QĐ-UBND ngày 04/11/2015

Ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh

Số ký hiệu: 55/2015/QĐ-UBND Ngày ban hành: 04/11/2015
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 12 năm 2015 Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 552015QDUBND2015.doc