Thông tin văn bản
Quyết định số 59/2010/QĐ-UBND ngày 22/12/2010

Ban hành Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Số ký hiệu: 59/2010/QĐ-UBND Ngày ban hành: 22/12/2010
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 14 năm 2010 Người ký:
Đính kèm: QD_59_UBNDT.doc