Thông tin văn bản
Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 22/09/2014

Về một số biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính

Số ký hiệu: 10/CT-UBND Ngày ban hành: 22/09/2014
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Chỉ thị
Trích yếu:

Về một số biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 11 năm 2014 Người ký:
Đính kèm: 10CTUBND2014.doc