Thông tin văn bản
Văn bản số 528/VP-KTTC ngày 26/01/2018

Về việc :góp ý dự thảo Nghị định quy định TTHC thuộc lĩnh vực KBNN

Số ký hiệu: 528/VP-KTTC Ngày ban hành: 26/01/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc :góp ý dự thảo Nghị định quy định TTHC thuộc lĩnh vực KBNN

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: