Thông tin văn bản
Công văn số 2099/VP-VHXH ngày 17/04/2019 Sao gửi Thông tư số 04/2019/TT-BYT ngày 28/3/2019 và Quyết định số 340/QĐ-BYT ngày 29/01/2019 của Bộ Y tế
Số ký hiệu: 2099/VP-VHXH Ngày ban hành: 17/04/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Sao gửi Thông tư số 04/2019/TT-BYT ngày 28/3/2019 và Quyết định số 340/QĐ-BYT ngày 29/01/2019 của Bộ Y tế
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 2099VP-VHXH.rar