Thông tin văn bản
Văn bản số 265/VP-KT ngày 11/01/2022 sao gửi Quyết định số 2692/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2021 của Bộ TNMT
Số ký hiệu: 265/VP-KT Ngày ban hành: 11/01/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 2692/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2021 của Bộ TNMT
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: