Thông tin văn bản
Công văn số 2573/VP-TKTH ngày 09/05/2019 Sao gửi Báo cáo số 85/BC-TCTTTg
Số ký hiệu: 2573/VP-TKTH Ngày ban hành: 09/05/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Sao gửi Báo cáo số 85/BC-TCTTTg
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 2573.zip