Thông tin văn bản
Văn bản số 5819/VP-NCPC ngày 14/08/2020 Sao gửi Quyết định số 6798 ngày 03/8/2020 của Bộ Công an
Số ký hiệu: 5819/VP-NCPC Ngày ban hành: 14/08/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Quyết định số 6798 ngày 03/8/2020 của Bộ Công an
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200817145649.zip