Thông tin văn bản
Văn bản số 897/VP-KGVX ngày 21/02/2018

Về việc : (cks). SGVB Quyết định số 322/QĐ-TTg ngày 30 tháng 01 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực năm 2017

Số ký hiệu: 897/VP-KGVX Ngày ban hành: 21/02/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc : (cks). SGVB Quyết định số 322/QĐ-TTg ngày 30 tháng 01 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực năm 2017

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 897VPKGVX2018.rar