Thông tin văn bản
Văn bản số 1003/VP-KTN ngày 27/02/2019 (CKS) triển khai thực hiện Thông tư số 04/2019/TT-BGTVT ngày 23/01/2019 của Bộ trưởng Bộ giao thông Vận tải
Số ký hiệu: 1003/VP-KTN Ngày ban hành: 27/02/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: (CKS) triển khai thực hiện Thông tư số 04/2019/TT-BGTVT ngày 23/01/2019 của Bộ trưởng Bộ giao thông Vận tải
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 1003.rar