Thông tin văn bản
Văn bản số 3013/UBND-VX ngày 25/10/2016

Triển khai dịch vụ tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát

Số ký hiệu: 3013/UBND-VX Ngày ban hành: 25/10/2016
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Triển khai dịch vụ tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 3013UBNDVX2016.pdf