Thông tin văn bản
Văn bản số 9231/VP-KTTC ngày 14/12/2020 Sao gửi Nghị định số 140/2020/NĐ-CP của Chính phủ
Số ký hiệu: 9231/VP-KTTC Ngày ban hành: 14/12/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Nghị định số 140/2020/NĐ-CP của Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20201214102349.zip