Thông tin văn bản
Báo cáo số 23/BC-UBND ngày 22/01/2020 Công tác bồi thường của nhà nước năm 2019
Số ký hiệu: 23/BC-UBND Ngày ban hành: 22/01/2020
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Công tác bồi thường của nhà nước năm 2019
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 23.bc.signed.pdf