Thông tin văn bản
Văn bản số 9527/VP-KT ngày 23/10/2023 Sao gửi văn bản trả lời kiến nghị của các địa phương liên quan thực hiện bảo vệ và phát triển rừng
Số ký hiệu: 9527/VP-KT Ngày ban hành: 23/10/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi văn bản trả lời kiến nghị của các địa phương liên quan thực hiện bảo vệ và phát triển rừng
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20231026075648.zip