Thông tin văn bản
Báo cáo số 218/BC-UBND ngày 25/06/2019 Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020
Số ký hiệu: 218/BC-UBND Ngày ban hành: 25/06/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020
Lĩnh vực: Văn hóa Xã hội Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 218.bc.signed.pdf