Thông tin văn bản
Văn bản số 639/VP-KGVX ngày 12/02/2019 (cks). SGVB TT số 34 về quy định chương trình giáo dục thường xuyên về tiếng Nhật thực hành
Số ký hiệu: 639/VP-KGVX Ngày ban hành: 12/02/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: (cks). SGVB TT số 34 về quy định chương trình giáo dục thường xuyên về tiếng Nhật thực hành
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 639.rar