Thông tin văn bản
Văn bản số 4005/VP-KTTC ngày 14/09/2016

Về việc : Sao gửi Quyết định số 1859/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Số ký hiệu: 4005/VP-KTTC Ngày ban hành: 14/09/2016
Cơ quan ban hành: Văn phòng UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc : Sao gửi Quyết định số 1859/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 4005VPKTTC2016.rar