Thông tin văn bản
Báo cáo số 208/BC-UBND ngày 29/06/2020 Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 2348/QĐ-TTg ngày 05/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ Đề án xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới.
Số ký hiệu: 208/BC-UBND Ngày ban hành: 29/06/2020
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 2348/QĐ-TTg ngày 05/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ Đề án xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới.
Lĩnh vực: Văn hóa Xã hội Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 208 bc.signed.pdf