Thông tin văn bản
Quyết định số 1087/QĐ-UBND ngày 16/05/2017

Ban hành Kế hoạch phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2016 - 2020

Số ký hiệu: 1087/QĐ-UBND Ngày ban hành: 16/05/2017
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Kế hoạch phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2016 - 2020

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: số 05 năm 2017 Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 1087QDUBND2017.pdf