Thông tin văn bản
Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 27/07/2015

V/v điều chỉnh bổ sung điểm d khoản 2 Điều 5 Quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND, ngày 02/4/2015 của UBND tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 39/2015/QĐ-UBND Ngày ban hành: 27/07/2015
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

V/v điều chỉnh bổ sung điểm d khoản 2 Điều 5 Quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND, ngày 02/4/2015 của UBND tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 09 năm 2015 Người ký:
Đính kèm: 392015QDUBND2015.doc