Thông tin văn bản
Văn bản số 5641/VP-KT ngày 24/08/2021 sao gửi Quyết định số 1992/QĐ-BCT ngày 20/8/2021 của Bộ Công Thương.
Số ký hiệu: 5641/VP-KT Ngày ban hành: 24/08/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 1992/QĐ-BCT ngày 20/8/2021 của Bộ Công Thương.
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210825161658.zip