Thông tin văn bản
Văn bản số 8998/VP-KT ngày 06/10/2023 Sao gửi Công văn số 8202/BKHĐT
Số ký hiệu: 8998/VP-KT Ngày ban hành: 06/10/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Công văn số 8202/BKHĐT
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20231018104948.zip