Thông tin văn bản
Công văn số 429/VP-TH ngày 18/01/2021 Sao gửi văn bản (Công văn 359/VPCP-TH ngày 15/01/2021)
Số ký hiệu: 429/VP-TH Ngày ban hành: 18/01/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Sao gửi văn bản (Công văn 359/VPCP-TH ngày 15/01/2021)
Lĩnh vực: Tổng hợp Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 429VH-TH.rar