Thông tin văn bản
Văn bản số 7185/VP-TKTH ngày 14/11/2019 Sao gửi văn bản (Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 13/11/2019)
Số ký hiệu: 7185/VP-TKTH Ngày ban hành: 14/11/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi văn bản (Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 13/11/2019)
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20191118080544.zip