Thông tin văn bản
Quyết định số 23/2011/QĐ-UBND ngày 21/07/2011

Ban hành Quy chế thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Số ký hiệu: 23/2011/QĐ-UBND Ngày ban hành: 21/07/2011
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Quy chế thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Sổ 08 năm 2011 Người ký:
Đính kèm: 2QD_23_2011.doc