Thông tin văn bản
Văn bản số 7177/VP-VHXH ngày 14/11/2019 Sao gửi văn bản: Thông tư số 18/2019/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện tiền lương, hỗ trợ tập huấn, thi đấu, báo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chế độ khi ốm đau, thai sản, bị tai nạn lao động đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn thi đấu
Số ký hiệu: 7177/VP-VHXH Ngày ban hành: 14/11/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi văn bản: Thông tư số 18/2019/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện tiền lương, hỗ trợ tập huấn, thi đấu, báo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chế độ khi ốm đau, thai sản, bị tai nạn lao động đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn thi đấu
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20191118080650.zip