Thông tin văn bản
Kế hoạch số 2834/KH-UBND ngày 20/12/2019 Tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2019, ký kết giao ước thi đua năm 2020 của Cụm Thi đua các tỉnh Miền Đông Nam Bộ
Số ký hiệu: 2834/KH-UBND Ngày ban hành: 20/12/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Kế hoạch
Trích yếu: Tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2019, ký kết giao ước thi đua năm 2020 của Cụm Thi đua các tỉnh Miền Đông Nam Bộ
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 2834.ub.signed.pdf