Thông tin văn bản
Văn bản số 6446/VP-KT ngày 05/09/2022 Sao gửi Thông tư số 13/2022/TT-BCT ngày 25/8/2022 của Bộ Công Thương
Số ký hiệu: 6446/VP-KT Ngày ban hành: 05/09/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Thông tư số 13/2022/TT-BCT ngày 25/8/2022 của Bộ Công Thương
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220906100515.zip