Thông tin văn bản
Quyết định số 436/QĐ-UBND ngày 07/03/2024 Danh mục quyết định của UBND tỉnh quy định chi tiết các luật của Quốc hội
Số ký hiệu: 436/QĐ-UBND Ngày ban hành: 07/03/2024
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Danh mục quyết định của UBND tỉnh quy định chi tiết các luật của Quốc hội
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Võ Đức Trong
Đính kèm: 436 qd 2024_Signed.pdf