Thông tin văn bản
Văn bản số 4625/VP-TKTH ngày 02/08/2019 Sao gửi Báo cáo số 131/BC-TCTTTg
Số ký hiệu: 4625/VP-TKTH Ngày ban hành: 02/08/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Báo cáo số 131/BC-TCTTTg
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 4625VP-TKTH.rar