Thông tin văn bản
Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 01/11/2016

Ban hành Quy định về giá dịch vụ xe ra, vào các bến xe ô tô khách trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 41/2016/QĐ-UBND Ngày ban hành: 01/11/2016
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Quy định về giá dịch vụ xe ra, vào các bến xe ô tô khách trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: số 01 năm 2017 Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 412016QDUBND2016.doc