Thông tin văn bản
Văn bản số 1322/VP-KGVX ngày 03/03/2021 sao gửi Quyết định số 277/QĐ-TTg Ban hành danh mục bí mật nhà nước của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp
Số ký hiệu: 1322/VP-KGVX Ngày ban hành: 03/03/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 277/QĐ-TTg Ban hành danh mục bí mật nhà nước của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210304154332.zip