Thông tin văn bản
Văn bản số 7030/VP-KGVX ngày 25/12/2018 (CKS) sao gửi văn bản: Quyết định số 49/2018/QĐ-TTg thành lập, phê duyệt Điều lệ Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch
Số ký hiệu: 7030/VP-KGVX Ngày ban hành: 25/12/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: (CKS) sao gửi văn bản: Quyết định số 49/2018/QĐ-TTg thành lập, phê duyệt Điều lệ Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 7030.rar