Thông tin văn bản
Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND ngày 13/10/2017
Quyết định về việc quy định giá dịch vụ tối đa sử dụng phà trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 35/2017/QĐ-UBND Ngày ban hành: 13/10/2017
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:
Quyết định về việc quy định giá dịch vụ tối đa sử dụng phà trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 08 năm 2017 Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 352017QDUBND2017.pdf